Väravatarvikud iseehitajale

Liugvärava tarvikud

LIUGVÄRAVATARVIKUTE ja TIIBVÄRAVATARVIKUTE HINNAD

Liugvärava toimimisel on kõige olulisemaks komponendiks juhtsiin ja juhtrullikud. Tihti valmistatakse neid ise, kuid meie kogemus näitab, et neid ei saa valmistada nn “põlve otsas”. Me oleme leidnud, et olulised liugvärava tarvikud tuleb osta oma ala spetsialistide käest, kus käib pidev tootearendus, pikaajaline katsetus ja inseneri töö käsikäes ajaga.

Pakume itaalia tootja Comunello juhtsiine ja juhtrullikuid, kes on juba 50 aastat spetsialiseerunud ainult aiavärava tarvikute tootmisele ja müüvad neid üle maailma, olles väga hinnatud oma segmendis. Me ise oleme kasutanud Comunello siine ja rullikuid viimased kümmekond aastat ja pole siiani ühtegi objekti, millel oleks esinenud rullikute purunemist või muid ebameeldivusi, mis ebakvaliteetse koostisosa puhul kergesti võib liugvärava puhul juhtuda. Küll aga oleme käinud korduvalt remontimas mittetöötavaid väravaid, kus on kasutatud tsertifitseerimata rullikuid. Ei ole osatud arvestada koormusi, väravatel on liiga lühikesed vastukaalud, mistõttu rullikud kuluvad kiiresti.

Seega peab ka värav olema õigesti ehitatud. Vastukaal peab olema vastavalt värava lahendusele. Liugvärava süda on juhtrullikud, mis peavad saama vabalt liikuda juhtsiinis. Sel juhul ei koorma värava liikumine väravaautomaatikat ega rullikuid.

Kokkuvõttes võib öelda, et korralikul liugväraval on 2 võtmeomadust: õige vastukaaluga ehitatud värav ja kvaliteetsed juhtrullikud koos juhtsiiniga.

Lisaks pakume ka erinevaid juhtsiini otsarullikuid, juhtsiini vastukannusid, erinevaid ülemisi juhtrullikuid. Ehk kõike mida on vaja liugvärava ehitamise juures. Algusest lõpuni.


Väravahinged

Väravahinged on tiibvärava peamiseks komponendiks. Erinevad väravahingede lahendused on nii metallpostidele kui kivipostidele. Meie tootevalikus on väravahinged keevishülsiga nii reguleeritava mutriga, kui ka ilma. Reguleeritava mutri puhul annab hinge hiljem mugavalt lehtvõtmega reguleerida, ilma et peaks tiibvärava hinge lahti võtma. On ka pika keermelatiga keevishing, mida saab kasutada läbi posti kinnitamiseks. Kui betoon- või kivipost on juba varasemalt olemas, siis annab väravahinge posti külge kinnitada spetsiaalse alusplaadi abil. 

Võime oma pika kogemustepagasi baasil öelda, et väravahingede kvaliteet on äärmiselt oluline, kuigi paistab ehk vähetähtsa detailina suure värava juures. Oleme käinud küllalt remontimas väravaid, kus hingedeks on kasutatud metallukse hingesid. Need kipuvad väljas kinni roostetama, kui neid ei õlitata. Ja selle tulemusena värav ei tööta enam korrektselt. Nende väljavahetamine on väga ajamahukas ning tihtilugu on isegi mõistlikum valmistada uued väravad, kuna keevishinged oma mõõtudelt ei ühti metallukse hingede mõõtudega ja tänu sellele ei pruugi olla võimalik neid üldse vahetada. Seetõttu paneme Teile südamele, et tuleb valida õiged tooted.

Lisaks on meil erinevad riivid. Maariive kasutatakse tiibäravatele väravalehtede fikseerimiseks pinnasesse. Maariivid teeme enamjaolt ise vastavalt vajadusele. Tiibade omavaheliseks fikseerimiseks kasutatakse ülemisi riive. See võib olla pöördriiv või lükandriiv, millel on üldjuhul tabaluku aasad.